Dienstenwijzer Bruijntjes B.V.

De verzekeringsbedrijfstak hecht aan een goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Ook wij hechten aan een goede voorlichting en daarom geven wij u de navolgende informatie:

  • Wij zijn geheel onafhankelijk en maken dus geen deel uit van de verzekeringsmaatschappijen waarmee wij zaken doen.
  • Wij bemiddelen in alle verzekeringen, pensioenen en hypotheken en treden daarbij op als intermediair. U mag daarbij van ons een goede, adequate en professionele afhandeling verwachten.
  • Wij verwachten van u de juiste informatie te verkrijgen. Niet alleen als een polis wordt afgesloten, maar ook wanneer er wijzigingen zijn tijdens de looptijd van een polis.
  • Wij verwachten vervolgens van u dat u de ontvangen stukken controleert. Met name bij telefonisch doorgegeven wijzigingen, maar ook in andere gevallen, kunnen in het communicatietraject fouten of misverstanden sluipen. Als iets niet duidelijk of onjuist is weergegeven, neemt u dan even contact met ons op. Wij zullen de zaak onderzoeken en zo nodig laten corrigeren.
  • Wij komen samen met u de wijze van betalen overeen. Er zijn afhankelijk van uw verzekeringspakket diverse mogelijkheden
  • Wij brengen de verzekeringen onder bij verschillende verzekeraars. Dat betekent niet dat wij met alle verzekeraars zaken doen. Bij onze bemiddeling gaan wij derhalve uit van de producten van de verzekeraars waar wij mee werken. Een lijst van die verzekeraars zenden wij u op aanvraag toe. Bij speciale zaken brengen wij verzekeringen voor u onder via een assurantiemakelaar op de assurantiebeurs te Amsterdam of Rotterdam.
  • Wij ontvangen onze beloning op basis van een percentage van de premie (provisie), op basis van een vaste maandelijkse vergoeding, op basis van een uren declaratie of een mengvorm van eerder genoemde beloningsvorm. Vooraf zullen wij met u bespreken welke manier van beloning aansluit bij uw wensen.
  • Wij hebben een Beroeps Aansprakelijkheidsverzekering bij de BAVAM.
  • Wij zijn aangesloten bij de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, aansluitnummer 300.003865, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. Daar kunt u terecht als u niet tevreden bent en klachten heeft over onze dienstverlening. Natuurlijk kunt u zich ook tot de Burgerlijke Rechter wenden.
  • Wij zijn aangesloten bij de Autoriteit Financiële Markten (A.F.M.) onder vergunningnummer 12006783. De A.F.M. houdt namens de wetgever toezicht op alle financiële dienstverleners in Nederland. U kunt, indien u dat wenst, op ieder moment de samenwerking met ons kantoor beëindigen en uw zaken, zonder dat dit voor u kosten met zich meebrengt, door een ander intermediair laten behartigen.